28 lipca 2014 Zaloguj

 

Celem działania Działu Ochrony Przeciwpowodziowej i Uzgodnień jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z ochroną przeciwpowodziową.

Szeroko rozumiana ochrona powodziowa obejmuje w sobie każde działanie zmniejszające tak samo zagrożenie powodzią jak i ograniczanie (najlepiej poprzez minimalizację) wszelkich strat w czasie występowania powodzi.

Obszary działania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej